Ukrainisch

Основні визначні принципи міграційної політики міста Ганновера

Адміністративний центр федеральної землі Ганновер. місто активної імміграції. Родзинкою нашого міста є спільне проживання людей, що прибули з різних місць: чи то з довколишнього регіону чи з інших континентів. Наша візія - це міське співтовариство, де цілком очевидним є поважне співіснування в умовах довіри, солідарності та рівності всіх людей. Ганновер не сприймає дискримінації ні в якому її прояві. Кожен житель у будь-який момент і без найменшого сумніву може стати частинкою загального «ми». Адже наша основна перевага полягає в різноманітті.
Таке сприйняття міста, як центру імміграції , на практиці виражається в таких принципах:

1. Ганновер - відкрите місто різноманіття, що розглядає міграцію як природну частину нашої соціальної реальності.

2. Усі жителі Ганновера повинні  мати можливість жити разом в умовах рівноправності та поваги. Ось чому ми прагнемо до рівноправної участі і рівних можливостей для всіх в економічному, політичному, культурному та соціальному житті.

3. Співіснування  залежить від кожного, тому є завданням всього міського співтовариства і передбачає наявність загальних, обов'язкових для всіх,  цінностей і законів. Таким загальним фундаментом є наша Конституція і правовий характер держави.

4. Ми хочемо мати жваві мікрорайони, в яких всі мешканці можуть жити разом, не боячись своєї різноманітності.

5. Ми надаємо підтримку у формуванні мовних компетенцій з німецької мови і багатомовності в цілому, а також інших компетенцій, необхідних для участі у  суспільному житті.

6. Ми боремося проти расизму та будь-яких інших форм дискримінації в Ганновері.

7. Ці принципи, засновані на ідеях гуманізму і Загальної декларації прав людини, є орієнтиром для всієї спільноти нашого міста.

Dieser Text wurde freundlicherweise übersetzt vom Ukrainischen Verein Niedersachsen e.V.