recently modified:

Korkeakoulut

Hannoverin musiikin, draaman ja media-alan yliopisto (Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover)

Hannoverin musiikin, draaman ja media-alan yliopisto on yksi Saksan arvostetuimpia ammatillisen koulutuksen ja akateemisen opiskelun instituutiota kulttuurin ja taiteen alalla.

Menschen sitzen auf einer Bank, neben der ein großer Baum steht. © Nico Herzog / HMTMH

Zeit für eine Pause: Studierende erholen sich vor dem HMTMH-Gebäude am Emmichplatz.

Kansainvälisyys ja verkostoituminen

Yksi saksan mainekkaimpia kulttuurisen ja taiteellisen alan opetusinstituutioita. Yliopiston noin 1,500 henkinen oppilaskunta on erittäin kansainvälinen ja heitä opettaa noin 360 hengen opetusryhmä, joista suuri osa on pedagogisesti kouluttautuneita jo maailmalle menestyneitä taiteilijoita. Koulu tarjoaa opiskelijoillee 33 erilaista opetusohjelmaa, joista jokaisessa on tasapainotettu rakenne musiikin, draaman ja akateemisen tutkimuksen välillä. Koululla on myös useita mainekkaita yhteistyökumppaneita sekä musiikin, teatterin että median alalta, jotka tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja taaten näin käytännönläheisemmän opiskelun ja valmistumisen jälkeisen sijoittumisen työelämään. 

Yksilö ja ryhmä

HMTMH vastaakin kansainväliseen kilpailuun sen laajalla kolutusohjelmavalikoimalla, laajentamalla perinteisen musiikkiopiston valikoimaa myös mediaopintoihin ja näyttelemiseen. Koullulle on tärkeää painottaa sekä yksilöllisiä lahjoja että ryhmän ja orkesterin kompetensseja. Harppia lukuunottamatta koulun professorit opettavat kaikkia orkesterin instrumentteja, selkeä osoitus oppilaitoksen sitoutumisesta laadukkaiden ja laaja-alaisten orkesterien ohjaamiseen. Kamarimusiikin, nykymusiikin, antiikin musiikin, Jazz/Rock/Pop ja musiologian osastot toimivat musiikillisen opetuksen pohjana ja inspiraationa koulun laajalle tarjonnalle. Koulu avustaa ja osallistuu myös yhtenä kuudesta oppilaitoksesta muusikoiden lääketieteen, mediaopintojen, musiikillisen opetuksen, maailmanmusiikin, synagoogamusiikin, sukupuolitutkimuksen ja musiologian tutkimukseen.

Official website of the University of Music, Drama and Media Hannover