Türkisch

Eyalet başkenti Hannover'ın göç ve katılım için kılavuz ilkeleri

Eyalet başkenti Hannover bir göç şehridir. Yakın çevrelerden veya diğer kıtalardan insanların bir araya gelmesi şehrimizin farklı olmasını sağlamaktadır. Vizyonumuz tüm insanların dayanışma ve eşitlik içerisinde saygılı ve güvene dayalı bir şekilde bir arada yaşamasının tabii bir durum olduğu bir kent toplumudur. Hannover'de ayrımcılığın hiçbir türünün yeri yoktur. Tüm Hanoverliler, istedikleri zaman ve sorgusuz sualsiz “Biz”in bir parçası olabilirler. Çünkü biz, gücümüzü çeşitlilikten alıyoruz.

Bir göç şehri olarak bu öz imajın, aşağıdaki kılavuz ilkelerde ifade edilen pratik sonuçları vardır:

1. Hannover açık bir çeşitlilik şehridir ve göçü sosyal gerçekliğimizin doğal bir parçası olarak görür.

2. Hannover'deki tüm insanlar eşit haklara ve saygıya sahip bir şekilde birlikte yaşayabilmelidir. Bu nedenle herkes için ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal hayata eşit katılım ve eşit fırsatlar sağlamak adına çalışıyoruz.

3. Çeşitlilik içinde bir arada var olmak herkese bağlıdır ve bu nedenle kentsel toplumun bütünü için bir görevdir. Çeşitlilik içinde bir arada yaşamak, herkes için bağlayıcı değerler ve yasalar gerektirir. Bu ortak temel, anayasamız ve hukukun üstünlüğüdür.

4. Tüm sakinlerin çeşitliliklerinden korkmadan bir arada yaşayabilecekleri hayat dolu mahalleler istiyoruz.

5. Almanca ve genel olarak çok dillilikteki dil becerilerinin yanı sıra sosyal katılımı sağlayan diğer becerileri teşvik ediyoruz.

6. Hannover'de ırkçılık ve diğer her türlü ayrımcılıkla mücadele ediyoruz.

7. İnsanlığa ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne bağlı olan bu kılavuz ilkeler, bir bütün olarak kent toplumu için bir ölçüttür.