Polnisch

Wytyczne miasta Hanower w kwestii imigrantów

Stolica landu Hanower to miasto z licznymi imigrantami. Cechą charakterystyczną naszego miasta jest to, że zjeżdżają tu ludzie z całego świata - zarówno z bliskich okolic, jak i z innych kontynentów. Nasza wizja społeczności miejskiej to taka, w której występują dobre więzi i relacje pełne szacunku i zaufania, gdzie równouprawnienie wszystkich osób jest oczywiste. W Hanowerze nie ma miejsca na jakiekolwiek formy dyskryminacji. Wszyscy mieszkańcy naszego miasta mogą przez cały czas i bez najmniejszych wątpliwości być częścią tej wspólnoty. Ponieważ różnorodność jest naszą siłą.

Oczywiście fakt, że Hanower jest miastem imigrantów, ma praktyczne konsekwencje, które wyrażają się w następujących wytycznych:

1. Hanower to otwarte i pełne różnorodności miasto, które traktuje migrację jako oczywisty element naszej rzeczywistości społecznej.

2. Wszyscy mieszkańcy Hanoweru powinni móc funkcjonować ze sobą przy pełnym równouprawnieniu i wzajemnym szacunku. Dlatego dążymy do równoprawnego udziału i równych szans dla wszystkich w życiu gospodarczym, politycznym, kulturalnym i społecznym.

3. To, jak funkcjonuje życie w różnorodności, zależy od wszystkich, dlatego jest to zadanie dla całej społeczności miejskiej. Do życia w różnorodności potrzeba ponadto wiążących wartości i praw dla wszystkich. Ten wspólny fundament tworzy nasza konstytucja i praworządność.

4. Chcemy, aby relacje między sąsiadami były ożywione, aby wszyscy mieszkańcy mogli funkcjonować obok siebie bez obaw ze względu na różnorodność.

5. Wspieramy rozwój znajomości języka niemieckiego i generalnie wielojęzyczność, a także inne kompetencje, które umożliwiają udział w życiu społecznym.

6. Zdecydowanie zwalczamy w Hanowerze rasizm i każdą inną formę dyskryminacji.

7. Te wytyczne, które wynikają z humanistycznego ducha i powszechnej deklaracji praw człowieka, stanowią wyznacznik postępowania dla całej społeczności miejskiej.